Bekijk de uitreiking in Ieder Kind een Eigen Boek. De kinderen mogen vragen stellen aan de brandweermannen.

Schoolkinderen van de groepen 3 en 4 krijgen het eigen brandweerboek. Ze krijgen allemaal het spannende brandweerboek ´Brand in Chocoladestad´ waarin zijn zelf de hoofdrol spelen. Medewerkers van de brandweer delen de brandweerboeken uit aan de kinderen. En kinderen kunnen hun vragen stellen aan deze brandweermannen over het blussen van vuur.

En de kinderen leren het brandweerlied dat ze tijdens de uitreiking zingen. De kinderen mogen na de uitreiking in een echte brandweerwagen zitten. De organisatie van de uitreiking wordt volledig gedragen door onze betrokken vrijwilligers en bewoners uit de buurt zelf.