De boeken van Stichting Ieder Kind een Eigen Boek zijn interactieve boeken die ouders aanmoedigen om deel te nemen aan het leer en leesproces.

Trotse kinderen lezen thuis hun boek samen met hun ouders. Ouders laten met trots de boeken aan familieleden, buren, vrienden, en collega’s zien waarmee ze het leerproces en de leesmotivatie overdragen op anderen mensen die misschien ook jonge kinderen hebben. En ouders gooien deze boeken nooit weg, ze worden een deel van de familie, net zoals een fotoalbum, waardoor deze boeken generaties lang in het huis aanwezig blijven.