15% van de jongeren is
functioneel analfabeet

Een jongere die niet kan lezen is functioneel
gehandicapt. Een leeshandicap vergroot het
risico op schoolverzuim, het vroegtijdig verlaten
van school, jeugd criminaliteit, mishandeling
en tiener zwangerschappen. Allemaal zaken
die de
neerwaartse spiraal van falen in stand
houden.