1 op de 10 Nederlandse kinderen
kan niet lezen


Tien procent van de Nederlandse kinderen van 8 jaar
kan niet lezen. Deze kinderen lopen daardoor een
leerachterstand op die ze nooit meer inhalen. Kinderen
komen daardoor al vroeg in hun leven in een neerwaartse
spiraal van falen terecht.

Daarnaast heeft ruim zestig procent van de gezinnen in
armoedewijken geen eigen kinderboek in huis. In deze
gezinnen is weinig aandacht voor lezen, voorlezen,
boeken en taalontwikkeling.